0314 341 919 info@buurtplein.nl

Jaarbericht 2021. We zijn Buurtplein 

We hebben in 2021 resultaten geboekt waar we trots op zijn. En die delen we graag met jou. We blikken terug op een bijzonder jaar.

1.
Buurtplein samen het verschil


2.

De
Buurtcoach


3.
Buurtplein
in
cijfers


4.
Jeugd
en
gezinswerk


5.
De
Sociaal
Raadslieden 

Buurtplein, samen het verschil!

Met veel plezier presenteer ik hiermee, mede namens alle medewerkers van Buurtplein, het jaarbericht van 2021. Een jaar dat, veel meer dan ons allen lief was, wederom in het teken stond van Corona en alle beperkingen die dat met zich meebracht. Maar ook een jaar waarin juist de kracht van Buurtplein nogmaals naar boven kwam. De kracht om elkaar te blijven vasthouden. Om nog verder te zoeken naar vormen van dienstverlening die wél mogelijk waren. En om daar waar nodig onze inwoners extra te ondersteunen. Graag laten we in dit jaarbericht dan ook een aantal medewerkers aan het woord: Buurtcoaches, Jeugd- en Gezinswerkers en Sociaal Raadslieden. Uiteraard is dit niet het volledige aanbod dat Buurtplein biedt. Naast deze collega’s biedt Buurtplein ook ondersteuning door Wmo-consulenten, de Vrijwilligerscentrale, de Mantelzorgcentrale, Buurtbemiddeling, Jongerenwerkers, Integrale Vroeghulp en de vrijwilligers van onder andere het Formulierencafé.

In de cijfers komt dit brede aanbod ook terug. Maar meer nog dan cijfers tonen de verhalen van onze medewerkers de kracht van hun werk en de passie waarmee zij dat uitvoeren, onder welke omstandigheden dan ook.

En met diezelfde passie kijken we ook vooruit! De blik gericht op 2022 waarin we langzamerhand alle beperkende maatregelen achter ons kunnen laten en er nog meer kunnen zijn voor onze inwoners.

Marleen Leurs
Directeur-bestuurder

“Ik ben er trots op om samen met alle medewerkers van Buurtplein vorm en inhoud aan te mogen geven aan onze dienstverlening voor de inwoners van Doetinchem, Gaanderen en Wehl. Samen met de gemeente, al onze samenwerkingspartners en uiteraard de inwoners wil Buurtplein zich hard maken voor een sterke sociale basis in de wijken en buurten van de gemeente Doetinchem.”

Contact

 

Terborgseweg 21, 7001 GM Doetinchem

+31314341919

http://www.buurtplein.nl/

info@buurtplein.nl