0314 341 919 info@buurtplein.nl

Sociaal raadslieden

Sociaal raadslieden zijn mensen die zich sterk maken voor kwetsbare inwoners en hen helpen hun weg te vinden in het woud van wetten en regels. Ze kunnen goed luisteren en vinden het leuk om juridische vragen uit te zoeken. Bij Buurtplein werken vier Sociaal Raadslieden.
Twee van hen, Corien Oosterhuis en Geraldien Grevers, vertellen over hun werk.

Geraldien: ‘Inwoners stellen ons vragen zoals: “Ik ga scheiden, welke stappen moet ik zetten? We hebben een bewindvoerder nodig: hoe werkt dat precies? Ik heb problemen met werk, wat zijn mijn rechten?” We komen in ons werk dus allerlei juridische onderwerpen tegen, zoals arbeidsrecht, belastingrecht, toeslagen, consumentenrecht, personen- en familierecht.’ Corien: ‘Voor ons als sociaal raadslieden is het de taak om een vertaalslag te maken, om uit te leggen wat de overheid van iemand wil en wat de gevolgen daarvan zijn. Soms is er sprake van een taalbarrière bij mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn. We geven onafhankelijk advies, dat is waar mensen voor komen.’

‘Mensen kunnen ons natuurlijk bellen of mailen, maar er is iedere dag een inloopspreekuur op één van de wijkcentra van Buurtplein’, vertelt Geraldien. ‘Die Buurtplein Inloop doen we samen met de buurtcoaches en het Formulierencafé. Als ik tijdens de Buurtplein Inloop met iemand spreek waarvan ik denk: “Deze hulpvraag is meer voor de Buurtcoach,” dan vraag ik of er even een Buurtcoach aan wil schuiven. Als het druk is, dan heb je per vraag soms maar 10 minuten. Ook heeft iemand niet altijd alle informatie bij zich of moeten we zelf eerst iets uitzoeken of met een collega overleggen voordat we iemand verder kunnen helpen. Dan maken we een vervolgafspraak.’

‘Bij dit werk kun je echt iets voor iemand betekenen. Bijvoorbeeld helpen een veel te groot beslag op het inkomen te verlagen, of problemen met een verblijfsvergunning oplossen. Mensen hebben soms recht op toeslagen, terwijl ze dit niet wisten. We helpen ze dan met deze toeslagen aan te vragen. Zelfs als je iets niet hebt kunnen oplossen, dan kun je het wel uitleggen waardoor ze het beter begrijpen.’ Corien: ‘Je neemt daarmee een stuk stress weg bij mensen, waardoor ze verder kunnen gaan en de situatie dragelijker wordt.’

De Sociaal Raadslieden hebben gezamenlijk ook een belangrijke signalerende functie. ‘Door ons werk zien wij hoe wetgeving uitwerkt in de praktijk,’ vertelt Corien ‘Er is een regionale vereniging van Sociaal Raadslieden waar we knelpunten op tafel kunnen leggen, die zo nodig landelijk opgepakt worden. Wij kregen bijvoorbeeld al veel vragen over toeslagen en hoge terugvorderingen, lang voordat dit landelijk is opgepakt. Op lokaal niveau zitten we regelmatig met het Bureau voor Financiële Ondersteuning en de beleidsmedewerker Armoedebeleid van de gemeente Doetinchem om tafel en kaarten we diverse actuele thema’s aan. We hebben een belangrijke rol om knelpunten in wetgeving te signaleren en te adresseren: landelijk, regionaal én lokaal.’

 

Vrijwilligers Financiële Ondersteuning

‘De vrijwilligers vormen een hele leuke, diverse groep van midden twintig tot 79 jaar oud,’ vertelt Geraldien. ‘Sommige beginnen eraan als re-integratie, maar soms zijn het mensen die zelf ervaringsdeskundig zijn of gepensioneerden die zich maatschappelijk in willen zetten. Jezelf blijven ontwikkelen en iets voor een ander kunnen betekenen, dat is de motivatie die alle vrijwilligers met elkaar delen.’

‘We werven vrijwilligers onder andere via de website van de Vrijwilligerscentrale en op de jaarlijkse vrijwilligersmarkt,’ vertelt Corien. ‘Met nieuwe vrijwilligers is altijd een kennismaking en iedereen wordt ingewerkt door een ervaren vrijwilliger. Het is belangrijk dat potentiële nieuwe vrijwilligers een goed beeld krijgen van wat het werk inhoudt: lijkt me dat echt leuk? Als mensen door willen gaan, dan krijgen ze scholing aangeboden. Die bestaat uit een e-learning van het Nibud en daarnaast vijf bijeenkomsten over lokale wet- en regelgeving, motiverende gesprekstechnieken, een budgetplan maken, administratie ordenen en verder geeft iemand van schuldhulpverlening uitleg. Er is één keer in de acht weken een terugkombijeenkomst. Daarin bespreken we casuïstiek met elkaar.’

De vrijwilligers Financiële Ondersteuning helpen inwoners in de thuissituatie bij post en administratie en toeleiding naar schuldhulpverlening. ‘Bij het Formulieren Café komen vaak aan financiën gerelateerde vragen binnen,’ vertelt Corien. ‘Bijvoorbeeld over het aanvragen van het Meedoenarrangement. Dit is een regeling voor minima waarmee ze van allerlei voorzieningen gratis gebruik kunnen maken: zwemles, schoolkosten, een pas voor openbaar vervoer of een sportclub. Een hele mooie regeling, maar het lastige is dat deze alleen digitaal toegankelijk is. Gelukkig helpen de vrijwilligers van het Formulierencafé inwoners bij het aanvragen.’

Contact

 

Terborgseweg 21, 7001 GM Doetinchem

+31314341919

http://www.buurtplein.nl/

info@buurtplein.nl