0314 341 919 info@buurtplein.nl

Vooruitblik 2022

In dit jaarbericht hebben we teruggeblikt op 2021 en wat Buurtplein daarin heeft gedaan.

We kijken ook graag vooruit: naar waar we in 2022 graag mee aan de slag willen.
Wat we vinden dat er nodig is.

 

In 2022 willen we in het bijzonder aandacht besteden aan het welzijnswerk. Mede door de Corona pandemie heeft het welzijnswerk binnen Buurtplein de afgelopen twee jaar niet de aandacht gekregen die het verdient. Terwijl inzetten op het welzijn van inwoners van essentieel belang is om escalatie van problematiek te voorkomen en een verschuiving van het medisch domein naar het Sociaal domein te bewerkstelligen. Buurtplein ziet hiervoor kansen in samenwerken met organisaties in de nulde, eerste en tweedelijns zorg, zoals huisartsen en GGZ-zorgaanbieders.
Ook zien we veel mogelijkheden in het versterken en uitbreiden van de voorliggende voorzieningen in de gemeente Doetinchem, zelf en samen met partners in het Sociaal domein.

Net als iedereen hopen we in 2022 de Corona pandemie definitief achter ons te kunnen laten. Buurtplein verwacht dat in 2022 nog de nodige aandacht uit zal moeten gaan naar de naweeën van de pandemie: eenzaamheid en andere psychosociale klachten die bij mensen als gevolg van de Corona pandemie zijn ontstaan of versterkt, zijn helaas minder snel af te schaffen dan de corona-maatregelen. Ook verwachten we dat sommige mensen juist moeite zullen hebben met een wereld die weer open gaat en waarin weer van alles gebeurt en van hen wordt verwacht. Het is belangrijk dat we hier oog voor blijven houden, ook als de pandemie officieel voorbij is. Bijvoorbeeld door het aanbieden van collectieve activiteiten waarbij inwoners de gelegenheid hebben elkaar te ontmoeten en die bijdragen aan hun (mentale) veerkracht.

Ontwikkelingen die al wat langer gaande zijn maar nu steeds dringender om goede en structurele oplossingen vragen, zijn de woningnood en toenemende energie-armoede. Er zijn dringend meer woonoplossingen nodig die de uitstroom uit Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang en kamertrainingstrajecten mogelijk maken. Daarnaast ziet Buurtplein dat de tijd begint te dringen voor (financieel) kwetsbare inwoners: door de sterk stijgende energielasten zullen zij nu ook mee moeten komen in de energie-transitie. Samen met onze partners willen we tot een gerichte aanpak voor deze doelgroep komen, waarmee daadwerkelijk gedragsverandering op gang wordt gebracht.

Ongetwijfeld zal 2022 weer de nodige uitdagingen voor ons in petto hebben die we nu nog niet kunnen voorzien, maar waar we als organisatie met flexibiliteit en creativiteit op in moeten spelen. Dat kunnen we en dat doen we ook graag. We kijken er naar uit om, onder welke omstandigheden dan ook, ons in 2022 ook weer sterk te maken voor de inwoners en wijken van de gemeente Doetinchem.