0314 341 919 info@buurtplein.nl

Jeugd en Gezinswerk
Met elkaar, voor elkaar.
Bij Buurtplein werken zo’n dertig Jeugd- en Gezinswerkers: professionals die kennis hebben van de ontwikkeling van kinderen en problematiek rond opvoeding. Elke dag is vaak weer compleet anders voor de Jeugd- en Gezinswerkers. Wat hetzelfde blijft is de passie voor het werken met gezinnen. Jeugd- en Gezinswerkers bieden een luisterend oor aan kinderen en hun ouders, bepalen waar mogelijk samen met hen welke hulp er nodig is en zijn niet bang om lastige kwesties te bespreken.

 

Een aanpak die werkt

Centraal in de aanpak van Jeugd- het Gezinswerk staat het wijkgericht werken. Door in de wijk zichtbaar te zijn kennen de bewoners de Jeugd- en Gezinswerkers. ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te paard,’ zo luidt het gezegde. Jeugd- en Gezinswerkers zijn daarom onder meer aanwezig op basisscholen en bij huisartsen. Op die manier zijn ze laagdrempelig bereikbaar voor jeugdigen en ouders. Uiteraard kunnen jeugdigen en ouders ook zelf bij Buurtplein aankloppen met hun hulpvraag. Daarnaast gaan Jeugd- en Gezinswerkers aan de slag met signalen die ze krijgen van onder andere scholen, Veilig Thuis, een Buurtcoach of het consultatiebureau. Dan zoeken ze proactief het contact met een gezin.

Om de hulpvraag goed in beeld te krijgen, lopen Jeugd- en Gezinswerkers som een tijdje mee in een gezin. ‘We komen soms bij mensen thuis. Daar kun je de sfeer voelen, het huiselijke. Het is niet altijd makkelijk om hulp toe te laten. Als iemand dat tóch doet voor zijn kind of zijn gezin, dan ervaren we dat elke keer als een cadeau.’

Bij een hulpvraag richten de Jeugd- en Gezinswerkers zich op het hele gezin: ouders én kinderen. ‘Want je kunt wel aan het gedrag van het kind gaan werken, maar er verandert weinig als we ons alleen op de kinderen richten. Daarom spreken we altijd met ouders én kinderen. Kinderen kunnen vaak heel goed vertellen wat zij graag anders zouden zien of willen. Met ouders nemen we vragen door als ‘Waar loop je tegen aan? Wanneer gaat iets wel goed? Wanneer merk je: Dit wordt me te zwaar? Wat zou je graag willen voor de toekomst van je kind? Wat is daarvoor nodig?’

Preventie en ondersteuning

Jeugd- en gezinswerkers werken altijd met twee personen per gezin. Zo voorkom je tunnelvisie en is er altijd nog iemand op de hoogte van de situatie in het gezin als één van de twee uitvalt door bijvoorbeeld ziekte. Daarbij kun je ook veel van elkaar leren. De één heeft veel ervaring met echtscheidingsproblematiek, de ander met bijvoorbeeld huiselijk geweld. Het werk kan emotioneel zwaar zijn en soms komt het werk ook dichtbij het eigen leven van de Jeugd- en Gezinswerker. Op die momenten is een Jeugd- en Gezinswerker natuurlijk zelf ook wel eens extra kwetsbaar. En dan is het fijn om als collega’s goed met elkaar samen te werken en elkaar te steunen.

Jeugd- en Gezinswerkers bieden vaak eerst zelf ondersteuning aan het gezin. Wanneer blijkt dat er meer specialistische of langdurige ondersteuning nodig is, dan verwijzen ze naar de tweedelijns zorg. Dit doen ze zoveel mogelijk in overleg met ouders en jeugdigen zelf. Met zorgaanbieders wordt afgestemd welke ondersteuning beschikbaar en passend is. Bijvoorbeeld voor een gezin met een autistisch kind. De ouders zoeken dagbesteding voor het kind met autisme, bijvoorbeeld bij een zorgboerderij. De Jeugd- en Gezinswerker kijkt welke vorm van dagbesteding het beste past en maakt dan een beschikking waarin staat welke ondersteuning er nodig is en voor hoeveel uur en hoeveel dagen.

‘We willen ons de komende jaren nóg meer richten op preventie: voorkómen dat problemen ontstaan of zodanig verergeren dat langdurige of specialistische zorg nodig is. Samen met onze partners in het veld willen we gezinnen op voorhand de handvatten meegeven die ze nodig hebben om moeilijke situaties te doorstaan, zelfstandig of met hulp uit hun directe omgeving. En ervoor zorgen dat ze op tijd aan de bel durven te trekken als ze toch professionele hulp nodig hebben. Geen mens weet hoe het leven zal gaan en iedereen kan een keer vastlopen. Hulp vragen en krijgen zou daarom geen taboe moeten zijn.’

 

 

Contact

 

Terborgseweg 21, 7001 GM Doetinchem

+31314341919

http://www.buurtplein.nl/

info@buurtplein.nl